IT-alalla työskentelevistä henkilöistä vain 28 % on naisia – sukupuolittuneisuus vaikuttaa alaan vahvasti jo koulutuksesta alkaen. Me uskomme, että mikäli alalta löytyisi enemmän roolimalleja ja IT-alan uramahdollisuuksista kerrottaisiin monipuolisemmin, voisi tämän päivän aikuiset, nuoret ja lapset saada kipinän IT-alalle syttymään helpommin.

Tämän vuoksi lähdimme keräämään uratarinoita IT-alalla työskenteleviltä henkilöiltä ja nyt pääset tutustumaan Tuuliaan. Toivottavasti hänen tarinansa inspiroi myös sinua!

Kuka olet ja mitä teet työksesi tällä hetkellä? 

Olen Tuulia Nissinen ja toimin it-alalla asiakaskokemusjohtajana. Työn sisältö ei ole tällä hetkellä ihan niin tekninen kuin aikaisemmat roolini, vaan se on teknologian lisäksi ihana sekoitus asiakasymmärryksen keräämistä, empatiaa, erilaisia yhteistyömenetelmiä sekä vuorovaikutusta asiakkaiden ja asiantuntijoiden kanssa.

Konteksti on kuitenkin IT, koska tuotamme teknologiapalveluita ja teknologisia innovaatiota, ja mahdollistamme asioita teknologialla. Olen unelmaduunissa, sillä saan yhä halutessani puuhata teknologian parissa, mutta työni sisältö on myös ihmisymmärryksessä ja siinä on vuorovaikutuksellista arvoa työnjohtajana ja esimiehenä.

Kuka tai mikä innosti sinut alalle?

Tietokoneista olen kyllä ollut kiinnostunut siitä asti, kun näin ensimmäisen tietokoneen kaverini kotona 90-luvun alussa – se oli todella harvinaista siihen aikaan. Kaverini isä antoi meidän pelata tietokoneella niin pitkään ”kunnes kyllästytte”. Ruutuaikarajoituksia ei vielä tuolloin tunnettu, ja maailma oli muutenkin niin erilainen.  Muistan itsekin ajatelleeni, että tietokoneet, niiden rakentaminen, internetsivujen teko ja teknologia ylipäätään olivat niin mielenkiintoisia ja hauskoja asioita, etten voinut kuvitellakaan, että siitä voisi joskus tulla jonkun ”oikea työ”. Mielsin ne vain harrastukseksi, joka oli mukavaa ja hauskaa!

Miten päädyit it-alalle ja nykyiseen työpaikkaasi?

Alun perin minun ei ollut tarkoitus päätyä IT-alalle: olen taustakoulutukseltani sosionomi ja olin kiinnostunut mielenterveys- ja kriisityöstä. Kun valmistuin 2000-luvun alussa, minulla oli vaikeuksia löytää oman alani töitä. Olin opintojeni aikana työskennellyt Nokialla tietohallinnon sihteerinä ja se oli kauhean mukavaa, joten päädyin soittamaan Nokialle. Sain sieltä kiinni vanhan tuttuni, joka kertoi, että heiltä oli juuri jäämässä tiimin assistentti äitiyslomalle – pääsin Nokialle assistentin äitiyslomasijaiseksi ja näin ajauduin alalle.

Minun oli tarkoitus olla Nokialla vain sen aikaan, kunnes löytäisin oman alani töitä, toisin kuitenkin kävi. Silloisella esimiehelläni Pentti Itkosella oli erityinen rooli tässä, sillä hän huomasi innokkuuteni ja kiinnostukseni oppia aina vain lisää. Hän kannusti, tuki ja auttoi minua kehittymään roolissani, ja pikkuhiljaa assistentin rooli vaihtui teknisten järjestelmien pääkäyttäjän tehtäviin.

Tärkeintä oli, että minua kannustettiin eikä minuun suhtauduttu sosionomitaustaisena äitiyslomittaja-sihteeriharjoittelijana. Opin vuoden aikana todella paljon tietohallinnon palvelun tuottamisesta. Vuoden jälkeen en enää halunnut oman alani töihin, sillä mielenkiinto kaikkeen IT-alalla – työmenetelmiin, prosesseihin ja työkaluihin paloi yhä. Assistentin tehtävien jälkeen olen työskennellyt service deskissä, lähituessa, järjestelmäasiantuntijana, projektipäällikkönä, koordinaattorina, IT-infra päällikkönä, teknisenä testaajana, ohjelmistokehitystyökalujen asiantuntijana, IT päällikkönä ja ennen nykyistä rooliani tietohallintojohtajana. Urapolku on kuljettanut minut läpi useita erilaisia tehtäviä, ja olen itse ollut aina hirveän kiinnostunut tekemään ja oppimaan uutta – jatkuva oppiminen ja uuden löytäminen on oman työni ajava voima.

Uskonkin vahvasti, että johtajan tehtävissä on todella tärkeää tietää, minkälaista on tehdä erilaisia rooleja.  kaikkien esimiesten olisi hyvä testata itsekin sitä, millaista on vaikkapa työ service deskissä tai lähituessa tai kuinka vetää projekteja – se on todella arvokasta tietoa ja tuo johtamistyöhön ymmärrystä, jonka avulla voi olla parempi johtaja.

Millaisten projektien ja teknologioiden kanssa työskentelet? 

Todella monipuolisesti erilaisten projektien ja teknologioiden kanssa, mutta nostan tärkeimpänä henkilökohtaisen mielenkiinnon kohteen ja projektin, jota työstän tällä hetkellä: data-analytiikka, raportointi, BI ja niiden tuoma arvo asiakaskokemuksen tuottamiseen. Käytännössä tuotamme ratkaisua siihen, miten saamme louhittua datan visuaaliseen muotoon siten, että se tuottaa asiakkaalle ymmärrettävää tietoa, jonka avulla asiakas voi kehittää omia palveluitaan tai arvioida sen palvelun laatua.

Mikä on parasta it-alalla työskentelyssä? 

Uudistuminen ja innovaatiot: IT-alalla ollaan koko ajan jonkun uuden ja jännän äärellä – se on parasta teknologia-alassa. Toisaalta myös erityisesti nykypäivän trendin muuttuminen teknologia lähtöisestä ihmislähtöiseen IT tuottamiseen lämmittää henkilökohtaisesti mieltä. Ajattelen, että minun vahvuuteni ovat juurikin siellä ihmislähtöisyydessä.

Oman työni rikkaus on, että olen ollut saanut tehdä useita erilaisia töitä, aina kun on siltä tuntunut – osassa onnistuin hyvin ja osaa olisi voinut vielä harjoitella. Silti esimieheni ovat tukeneet ”kaikkeen sekaantumistani”, eivätkä he ole yrittäneet kaitseta minua tai jatkuvaa uuden oppimisen nälkääni.

Mitä vinkkejä haluat antaa alasta kiinnostuneille naisille? 

Teknologia-alan parhaita puolia itselleni on se, että pääsen tutustumaan kaiken maailman ihme härpäkkeisiin ja uusiin teknologioihin. Itseäni siis jo pelkästään ala kiinnostaa kovin paljon, mutta ei sen välttämättä tarvitse olla vaan sitä. Ala on hyvin laaja, ja erityisesti nykypäivän IT-palveluiden kehittyminen juurikin ihmislähtöisempään tuottamiseen mahdollistaa myös uusia rooleja tulevaisuudessa. Tarvitaan muitakin taitoja kuin teknologiataitoja tai tiettyä koodikieltä, pitää olla arvon ymmärrystä sekä kykyjä ja taitoja sen hakemiseen. Muutenhan teknologia on arvotonta ja tyhjää.

Koulutukseni on mielestäni yksi parhaita pohjakoulutuksia johtajana työskentelyyn. Minun onnekseni yksi kesätyö poiki sijaisuuden ja sitä kautta 20 vuotisen uran. Arvostan myös suuresti niitä ihmisiä, joiden avulla olen päässyt näyttämään taitoni ja saanut ponnahduslaudan uralla kohti uusia mielenkiintoisia tehtäviä, vaikka alun perin koulutukseni ei ollut ”alalle sopiva”. Nykypäivänä osaamisen esille tuominen CV:llä on erityisen merkityksellistä ja sitä myötä soveltuva pohjakoulutus tärkeä. Sen ei tarvitse kuitenkaan kahlita valintoja, koska maailma muuttuu koko ajan. Olemme ihmisinä monipuolia yksilöitä, joiden osaaminen voi kertyä ansioluetteloon muualtakin kuin koulunpenkiltä. Itse olen palkannut tekijöitä harrastuneisuuden vuoksi, kuten itsellänikin oli.

Millainen henkilö sopii mielestäsi tekemään juuri sinun työtäsi?

Ihmisistä, ihmisen käyttäytymisestä kiinnostunut ja sitä ymmärtävä henkilö. Käyttäytymistieteet ja käyttäytymispsykologian uskon olevan tietotaitoa, jota tarvitaan IT-alallakin yhä enenevissä määrin. Kyky ymmärtää miten ja miksi ihminen käyttäytyy tietyllä tavalla, on tehtävissäni äärimmäisen tärkeää. Henkilö, joka pystyy tähän, ja on vuorovaikutustaitoinen, empaattinen, tunneälyinen, olisi hyvä työssäni.  Toki myös erilaisia johtamistaitoja, olipa se sitten itsensä tai muiden johtamista, sekä huumorintajua, pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä tarvitaan.