IT-alalla työskentelevistä henkilöistä vain 28 % on naisia – sukupuolittuneisuus vaikuttaa alaan vahvasti jo koulutuksesta alkaen. Me uskomme, että mikäli alalta löytyisi enemmän roolimalleja ja IT-alan uramahdollisuuksista kerrottaisiin monipuolisemmin, voisi tämän päivän aikuiset, nuoret ja lapset saada kipinän IT-alalle syttymään helpommin.

Tämän vuoksi lähdimme keräämään uratarinoita IT-alalla työskenteleviltä henkilöiltä ja nyt pääset tutustumaan Riikkaan. Toivottavasti hänen tarinansa inspiroi myös sinua!

Kuka olet ja mitä teet? 

Olen Riikka Kurkinen, ja työskentelen tällä hetkellä Enfolla tittelinäni Senior Consultant, Solution Architecture. Käytännössä työni pääfokus on, kuten on ollut viimeiset 13 vuotta, erilaisten järjestelmien testauksessa testipäällikkönä, nykyisin erityisesti testiautomaation ja testauksen kehittämisen kannalta. Työssäni pääsen parantamaan testauksen prosesseja, työtapoja ja menetelmiä sekä tuomaan mukaan testiautomaatiota ja muuta testausta parantavaa teknologiaa. Enfolla olen päässyt mukaan tekemään myös RPA-projekteja, joka on uusi ja mielenkiintoinen ala.

Miten päädyit IT-alalle ja nykyiseen työpaikkaasi?

Suunnittelin jo lapsena diplomi-insinööriopintoja: pidin matematiikasta ja kuvittelin että insinöörinä työ on helppoa ja siitä saa paljon rahaa! Isäni on diplomi-insinööri, joten seurasin hänen jalanjälkiään. Nuoruuden innossani päädyin kuitenkin opiskelemaan yhteiskuntatieteitä, mutta tein monena kesänä kesätöitä Nokialla ja erään kesän päätteeksi minut houkuteltiin jatkamaan äitiyslomansijaisena koko vuosi töitä.

Siitä lähtien olinkin Nokialla 10 vuotta töissä, ja päädyin testauksen pariin parin mutkan kautta. Nokian jälkeen lähdin testauskonsultiksi ja sillä tiellä olen nyt viihtynyt vuodesta 2016. Nykyisessä tehtävässäni Enfolla aloitin vuoden vaihteessa. Yhteiskuntatieteiden lisäksi olen opiskellut myös kauppatieteitä, mutta en koskaan mitään tekniikan alaa. Poikkitieteellisestä koulutuksesta on hyötyä testauksessa, se antaa uusia näkökulmia teknologiaan.

Millaisten projektien ja teknologioiden kanssa työskentelet? 

Viime aikoina olen opiskellut erityisesti UiPathia, joka on RPA (Robotic Process Automation) sovellus. RPA mahdollistaa toistuvien rutiinityötehtävien automatisoinnin ja vapauttaa ihmisten aikaa hankalampien asioiden ratkaisuun. RPA on läheistä sukua testiautomaatiolle, jota myös työssäni suunnittelen. Automaatio on kokonaisuutena tuonut paljon muutoksia testaukseen, kun robotit pystyvät ajamaan testitapauksia väsymättä 24/7/365, mikä nopeuttaa sekä testauksen että kehityksen sykliä ja parantaa tuotteiden laatua.

Miten koet työsi merkityksellisyyden?

Jokaisen elämään liittyy tänä päivänä paljon erilaisia järjestelmiä ja koodia, jonka laatu on kriittistä. Nykyisen pääasiakkaani kautta pääsen vaikuttamaan satojen tuhansien ihmisten arkielämän sujuvuuteen. Kaikki varmasti tiedämme sen turhautumisen, kun joku softa ei toimikaan halutusti. Se, että saa olla tekemässä ja varmistamassa järjestelmien laatua, on palkitsevaa ja aina mielenkiintoista.

Mikä on parasta IT-alalla työskentelyssä?

Vaihtelevat ja monipuoliset työtehtävät, varsinkin konsulttina saan toimia todella monenlaisten asioiden ja erilaisilla toimialoilla olevien yritysten parissa. Yleensä IT-alalla työ muuttuu ja kehittyy jatkuvasti, joten itsensä kehittäminen ja uuden oppiminen on iso osa omaa tekemistä. IT-alan työnantajat yleensä myös panostavat paljon koulutukseen ja oppimiseen.

Mitä vinkkejä haluat antaa alasta kiinnostuneille naisille? 

Testauspuolella työskentelee suhteellisen paljon naisia! Olen tehnyt paljon testausprojekteja liiketoiminnassa työskentelevien naisten kanssa, ja vaikka moni ensin arastelee testaukseen lähtemistä, se vie helposti mukanaan. Testaus on palkitsevaa ja mielenkiintoista työtä, jossa näkee konkreettisesti oman työnsä tulokset.

Testaus ei ole oma koulutusalansa eikä siihen ole suoraa opintopolkua, joten kaikki testauksen parissa työskentelevät päätyvät alalle enemmän tai vähemmän sattuman ja oman kiinnostuksen kautta.

Monella on taustalla esimerkiksi softapuolen tai muu tekninen koulutus, mutta mukaan päätyy ihmisiä myös esimerkiksi liiketoiminnan puolelta erilaisten järjestelmähankkeiden parissa työskenneltyään.

Testaajan tärkein ominaisuus on uteliaisuus ja halu katsoa asioita pintaa syvemmältä, sellaisistakin kulmista, joita ei aina huomata. Mukaan tuleminen ei välttämättä vaadi syvällistä teknistä osaamista tai koodaustaitoja, toki esimerkiksi Pythonin osaamisesta on etua.

Millainen henkilö sopii mielestäsi tekemään juuri sinun työtäsi?

Työssäni on tärkeää kyky hahmottaa kokonaisuuksia, omaksua uusia asioita nopeasti sekä kyky priorisoida ja suunnitella. Tässä pitää pystyä katsomaan asioita sekä teknisestä että loppukäyttäjän näkökulmasta. Konsulttina on tärkeää, että tykkää vaihtelusta ja jatkuvasta muutoksesta, koska tehtävät, projektit ja asiakkaat vaihtuvat usein. Testauksen ja laadun edustajana joutuu tuomaan ilmi myös epämieluisia asioita, jolloin on oltava valmis perustelemaan kantansa ja puolustamaan niiden tärkeyttä, kuitenkin rakentavassa hengessä.