Naistenpäivän kunniaksi Barona IT haluaa juhlia IT-alan naisia ja lisätä tietoisuutta paitsi alan työmahdollisuuksista naisille myös niistä ennakkoluuloista ja stereotypioista, jotka ovat alan diversiteetin kannalta erittäin haitallisia. Tässä blogissa Lead recruiter Johanna Lintunen kumoaa 3 tällaista haitallista myyttiä alan naisista, joita hän yhä kohtaa arjessaan.

Naiset ovat täysin soveltuvia loogiseen ajatteluun ja tekniseen ongelmanratkomiseen

Tästä on todisteena se, että vielä 80-luvulla naiset suorittivat 35-40 % it-alan tutkinnoista, ja parhaimmillaan noin 30 % alalla työskentelevistä oli naisia.

Moni 80-luvun ohjelmisto on itse asiassa naiskoodarin työnjälkeä, ja mitä tulee nimenomaan ohjelmointiin, tämän ajateltiin pitkään soveltuvan hyvin naisille, koska ohjelmointi tuohon aikaan oli  suorittavaa ja monotonista luonteeltaan.

IT-ala on paljon muutakin kuin  logiikkaa tai teknistä ongelmanratkomista. Tittelien viidakossa voi olla hankala saada selkeää kuvaa tehtävistä. Esimerkiksi tuotepäällikön, projektipäällikön, kehitysasiantuntijan ja määrittelijän työt ovat usein ensisijaisesti muita kuin syvää teknistä kompetenssia vaativia työtehtäviä.

Ei tarvitse olla matematiikkanero työskennelläkseen it-alalla

Itse asiassa suurin osa it-alalla työskentelevistä miehistäkään ei ole mitenkään erityisen lahjakkaita matematiikassa.

Totta kai moneen it-alan tutkintoon kuuluu tietty määrä matematiikan opintoja, mutta se ei ole ydinfysiikkaa, ellei se ole ydinfysiikkaa. Suurella osalla it-alalla työskentelevistä ei ole alan tutkintoa eikä tutkinnon kautta saatu teoriapohja riitä yleensä kovinkaan pitkälle työelämässä.

Matemaattisista taidoista on tietenkin hyötyä tietyissä it-alan työtehtävissä, ja rajatuissa tehtävissä ne ovat jopa välttämättömiä. Alan työtehtäviin on ponnistettu myös ihan peruskoulun matematiikan pohjalta.

”If there is a will there’s a way”.

Alalla työskentelevät miehet suhtautuvat alalle tuleviin naisiin myönteisesti

Idiootteja on vakiomäärä joka alalla, mutta valtaosa it-alalla työskentelevistä miehistä toivottaisivat naiskollegan tervetulleeksi siinä missä mieskollegankin.

It-alalla työskenteleville ei lähtökohtaisesti ole mitään merkitystä, onko tiimikaveri mies- tai naisoletettu. Alalla työskentelevät ihmiset ovat yleensä kiinnostuneempia uusista teknologioista ja niiden tuomista mahdollisuuksista.

Itse asiassa suuri osa alalla työskentelevistä miehistä jopa toivoisi naiskollegoita tiimiinsä, koska diversiteetti nähdään lähtökohtaisesti tiimin vahvuutena. It-alalla työskentelevät miehet ovat kaikkea muuta kuin naisia pelkääviä, pizzaa syöviä nörttejä, jollaiseksi heidät monesti halutaan stereotypistää.

 

Lähteet:

STAT 11/2019

Vantaan Sanomat 1/2019

Insinööriliitto 3/2017