Haastattelimme L-Forcen INFO-järjestelmien asiantuntija Jouko Lahtirantaa sekä sovellustoteutuksen erikoisasiantuntija Anne Kantolaa. Tässä artikkelissa paneudumme L-Forcen yrityskulttuuriin, tuotekehitykseen sekä työmahdollisuuksiin.

Mikä yritys L-Force on?

Jouko: Lyhyesti kerrottuna L-Force on suomalainen ohjelmistoyritys, joka on erikoistunut muun muassa kuvantamisen ohjelmistojen ja liittymien konsultointiin, suunnitteluun ja toteutukseen. Meillä on vakaa asiakaskunta ja tällä hetkellä asiakkaista löytyy esimerkiksi sairaanhoitopiirit.

Anne: Meillä työskentelee 10 henkilöä. Vaikka takana on jo 20 vuotta, emme ole pyrkineet kasvattamaan yrityksemme henkilöstömäärää merkittävästi. Olemme halunneet rakentaa kovista asiantuntijoista koostuvia tiimejä ja paikan, jossa on riittävästi haasteita ja vapautta kaikille.

Millaisia ohjelmistoja L-Force kehittää?

Jouko: Sairaaloille rakennettu kuvantamisen toiminnanohjausjärjestelmä Radu on yksi päätuotteistamme. Järjestelmän avulla röntgenkäynteihin liittyvät tiedot saadaan talteen ja hoidon seuraaviin vaiheisiin. Radulla suoritetaan noin 1,5 miljoonaa tutkimusta vuosittain ja se on yksi sairaaloiden kriittisimmistä järjestelmistä. Voisikin siis tiivistäen sanoa, että kehittämämme järjestelmä on aidosti yhteiskunnalle merkityksellinen ja sinäkin olet voinut olla sen käyttäjä.

Millainen kulttuuri teillä on?

Anne: Meillä on hyvin ketterä kulttuuri ja jokainen meistä pääsee halutessaan toimimaan niin koodarina kuin projektipäällikkönä. Toki mikäli pelkkä koodaus kiinnostaa, niin sekin on mahdollista järjestää. Vapauden lisäksi panostamme vahvasti tekemisen laatuun. Teemme terveydenhuollon kriittistä ohjelmistoa ja se jo itsessään haastaa meitä kaikkia pitämään oman työn laadun korkeana. Tämän lisäksi tuotetestaukseen panostetaan kunnolla.

Jouko: Yrityksemme erikoisuutena voisi vielä mainita meidän palkkauksen. Olemme vakavarainen talo ja olemme halunneet tarjota työntekijöillemme mahdollisuuden itse päättää paljonko palkkaa nostaa kuukaudessa. Palkkaus perustuu pitkälti tehtyihin tunteihin ja niitä tunteja voi kerryttää “säästöön” tai nostaa kaiken palkkana kuukauden välein. Tällä tavalla jokainen voi itse määrittää omaa työtahtia ja pitää sitten esim. lyhyempiä työviikkoja tehtävien ja vastuiden sallimissa rajoissa. Toki perinteinen kuukausipalkkakin onnistuu.

Millaisia suunnitelmia teillä on tuleville vuosille?

Anne: Tarkoituksenamme on päivittää Radu-järjestelmän käyttöliittymää. Olemme rakentamassa täysin uudistettua selainpohjaista käyttöliittymää Angular-kehyksellä. Tuotteen elinkaari on 10-15 vuotta ja haluamme nyt sellaisen käyttöliittymän, joka selviää elinkaarestaan.

Mitä teknologioita käytätte?

Anne: Kuten aikaisemmin mainitsin, niin olemme tällä hetkellä päivittämässä järjestelmämme käyttöliittymää, joka lisää Angularin työkalupakkiimme. Tällä hetkellä käytössä oleva tutkimusyksikön käyttämä järjestelmä on tehty .NET:llä sekä selainversio JS-pohjaisella Zen:llä. Sovelluksemme on perinteisesti rakennettu InterSystemsin teknologialla, joka on alunperin tehty erityisesti terveydenhuollon tarpeisiin. Sen nykyinen versio sisältää tehokkaan skaalautuvan tietokannan ja olio-ohjelmistojen kehitysalustan.

Millaisia tekijöitä etsitte?

Jouko: Tällä hetkellä etsimme kokenutta ohjelmistokehittäjää, joka haluaa tulla rakentamaan ja suunnittelemaan Radu-järjestelmän käyttöliittymää. Toivomme uudelta työkaveriltamme vankkaa kokemusta kyseisestä teknologiasta, sillä henkilöllä tulee olemaan iso rooli käyttöliittymän uudelleentoteuttamisesta ja jatkokehityksestä.