BIT insiderin kuudennessa jaksossa haastateltiin OP:n Tech Lead Peter Bäckmania (P) ja Lead Developer Matti Laitalaa (M). Tämänkertaisessa jaksossa paneudutaan siihen, millainen työpaikka Suomen suurin finanssialan toimija OP on sovelluskehittäjän näkökulmasta sekä millaisia mahdollisuuksia finanssialan muutos tuo mukanaan.

KUUNTELE PODCAST:

Kuinka finanssialan muutos näkyy sovelluskehittäjän arjessa?

M: Kehittäjän näkökulmasta muutos mahdollistaa järjestelmien kehittämisen ja modernisoinnin. Jatkossa tulemme hyödyntämään yhä enemmän avoimia rajapintoja ja tavoitteenamme on kehittää uusia palveluita, joiden avulla asiakas voi omatoimisemmin hoitaa omia asioitaan. Samalla asiakkaan palvelukokemus parantuu ja vasteajat lyhenevät.

P: Kuten Matti mainitsi, niin finanssialan muutos on yksi avain draiveri kehitystyössämme. Muutos ei ainoastaan uudista järjestelmiä vaan myös tapamme toimia. Muutoksen johdosta meidän tulee reagoida asiakkaiden tarpeisiin nopeammin sekä kehittää entistä parempia palveluita. Tämän lisäksi taustalla olevien järjestelmien tulee kestää ja skaalautua uusiin toimintoihin. Tämä kaikki vaatii arkkitehtuurin muutoksen. Voisikin sanoa, että muutos tekee tästä työstä erittäin kiinnostavaa.

Mitä teknologioita OP:llä käytetään?

M: Pitkän historian ansiosta OP:lla on käytössä hyvin monenlaisia ja eri elinkaaren vaiheissa olevia teknologioita. Nykyisin töitä tehdään kuitenkin pääasiassa Javalla, mutta pyrimme hyödyntämään myös erilaisia open source -alustoja. Olemme vaiheittain siirtymässä myös pilveen, joka tuo mukanaan taas uudenlaista tekemistä ja teknologioita.

P: Olisi melkein helpompi sanoa, mitä täällä ei käytettäisi. Matin mainitseman Javan lisäksi käyttöliittymien osalta töitä tehdään JavaScriptillä sekä Reactilla. Teknologioiden kehittyminen pakottaa meidät siirtymään uusiin teknologioihin, sillä vanhoille teknologioille ei löydy enää uusia tekijöitä. Mikäli pureudutaan erikoisosaamiseen, niin autentikointiin liittyvät teknologiat ovat kiinnostava osa-alue, johon täällä pääsee syventymään aivan toisella tasolla.

Millainen työkulttuuri OP:llä on?

M: Olemme kehittämässä OP:sta aidosti ketterää yritystä, jossa tiimeillä itsellään on enemmän valtaa ja tiimi saa itse määrittää miten asioita pitäisi hoitaa.

P: Kuten Matti mainitsi, olemme keskellä suurta sisäistä muutosta. Organisaation rakenne on perinpohjaisesti uudistettu, ja olemme keskittyneet asiakkaan kokemaan lisäarvoon. Tiimeissä tämä näkyy niin autonomiana kuin uusina käytäntöinä. Tech Lead -roolissa koen tärkeäksi läpinäkyvyyden lisäämisen, jotta kehittäjä ymmärtää mihin kokonaisuuksiin asioita tehdään. Toisaalta olemme vasta alussa muutoksen suhteen. Työtavat ja kulttuuri kehittyvät jatkuvasti ja valitsemme pikkuhiljaa parhaat toimintatavat. Mikäli sinulta löytyy näkemystä, niin nyt on loistava mahdollisuus vaikuttaa työtapoihin ja käytäntöihin.

Millaisia kehitysmahdollisuuksia OP tarjoaa ohjelmistokehittäjille?

M: Ohjelmistokehittäjän näkökulmasta OP:lta löytyy vaikka mitä mahdollisuuksia. Täällä pääsee aidosti syventymään teknisen osaamisen kasvattamiseen, ja tarjolla on monenlaisia urapolkuja. Meillä pystyy halutessaan pysymään myös käytännön kehittämisen parissa, eikä urapolulla eteneminen tarkoita vain hallinnollisempia tehtäviä.

Toimimme hyvin monella liiketoiminta-alueella: mikäli oma yksikkö alkaa kyllästyttämään, on täällä mahdollisuus vaihtaa liiketoiminta-aluetta – tilanne eri liiketoiminnoissa voi olla hyvin eri pisteessä teknologian näkökulmasta.

P: Tulen itse konsulttitalosta ja siellä urakehitys tarkoitti siirtymistä henkilöstö- tai myynnin esimieheksi. OP:llä tekninen urapolku jatkuu ja vaikka perinteistä hierarkiaa meillä ei enää ole, niin urakehitys on mahdollistettu. Kun kokemus kasvaa, tarjolla on muun muassa Lead Developerin tai Enterprise Architectin rooli. Meille on tärkeää, että talon sisältä löytyy ne henkilöt, jotka vastaavat kokonaisarkkitehtuurista.

Kuuntele koko haastattelu:

Tutustu OP:n avoimiin työtehtäviin tästä >>.

BIT insider podcastissa paneudutaan IT-alan ajankohtaisiin aiheisiin, teknologioihin ja kiinnostaviin yrityksiin sekä persooniin. Tämän podcastin sponsorina toimii Barona IT.