Hei devaaja oletko vielä työskennellyt tuotetalossa? Olen urani aikana päässyt rekrytoimaan tuotetaloihin lukuisia koodareita ja haastattelujen aikana päädymme usein keskustelemaan siitä kumpi on devaajan urakehityksen näkökulmasta parempi vaihtoehto, tuotetalo vai konsulttitalo. Kirjoitin aiheesta kaksi blogia, joissa vertaan näitä vaihtoehtoja. 

 

Viisi syytä hakeutua tuotetaloon töihin

Listasimme tuotetaloissa työskentelevien henkilöiden useimmiten kertomia syitä hakeutua tuotetaloon töihin.

1. Pitkäjänteinen tekeminen

Kärjistetysti voi sanoa, että tuotetalojen tulovirta on riippuvainen siitä, miten hyvä heidän tuotteensa lopulta on. Tällöin uusien ominaisuuksien kehittämiseen käytetään enemmän aikaa eikä purkkaratkaisuihin turvauduta yleensä. Kun kyse on yrityksen omasta tuotteesta, niin devaaja pääsee paneutumaan kehitettäviin ominaisuuksiin aivan eri tavalla kuin vaihtuvissa projekteissa. 

2. Vakaus ja turvallisuus

Hieman pidempään markkinoilla olevien tuotetalojen liiketoiminta on harvemmin yhtä suhdanneherkkää kuin konsultointitalojen, koska niiden ansaintalogiikat ovat hyvin erilaisia. Tämä tuo toimintaan ja työyhteisöön tietynlaista vakautta ja turvallisuuden tunnetta, jota moni devaaja kaipaa ympärilleen siinä kohtaa, kun on perhettä, asuntolainaa ja muita velvoitteita.

Huomioi kuitenkin tuotetalon tausta. Mikäli yritys on startup, niin tutki millainen rahoituspohja yrityksellä on sekä varaudu yllättäviin muutoksiin.

3. Työkaverien ja tiimin korostuminen

Tuotetaloissa työskennellään pääsääntöisesti suhteellisen vakinaisissa tiimeissä. Monelle meistä on tärkeää pystyä luomaan myös sosiaalista verkostoa työpaikalla, ja monesti vakinaisen tiimin kanssa on mahdollista hioa työskentelytapoja huippuunsa ihan eri tasolla kuin jatkuvasti vaihtuvissa tiimeissä.

4. Tekninen urakehitys

Siinä, missä devaaja pääsee todennäköisesti laajemmin teknologioihin kiinni konsulttitaloissa, on moni devaaja kertonut meille siitä, että tuotetalo tarjoaa paremmat tekniset urakehitys mahdollisuudet. Miksi? Koska tiettyä osaamista ei haluta enää ostaa konsulttitaloista vaan se katsotaan monessa yrityksessä niin bisneskriittiseksi, että se pitää löytyä oman talon sisältä. Tällainen rooli on esimerkiksi Enterprise Architecht.

5. Mahdollisuus vaikuttaa toimitapoihin

Siinä missä konsulttitaloissa monet toimitavat tulevat asiakasyritykseltä, voi tuotetalossa usein vaikuttaa siihen millä tyylillä kehitystiimi toimii.

 

ENNAKKOLUULOJA TUOTETALOISTA

Tuotetalot kohtaavat usein vähemmän ennakkoluuloja kuin konsulttitalot, mutta muutamat asiat nousevat usein kuitenkin keskusteluun. Tässä muutama esimerkki niistä.

1. Samat teknologiat vuodesta toiseen

Riippuen kehitettävän tuotteen elinkaaresta sekä aikaisemmista teknologiavallinnoista, voi koodari joutua tekemään pitkään töitä samoilla teknologioilla, eikä tuotekehitys välttämättä seuraa alan uusimpia trendejä. 

Rekrytoijan vinkki:  Selvitä, minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia tuotetalolla on oman teknologiastäckinsä suhteen. Ollaanko sitä uudistamassa tai halutaanko sitä viedä johonkin suuntaa?

2. Uudistuminen hidasta

Isossa tuotetalossa on usein historiasta perittyjä toimintapoja, eikä niiden päivittäminen välttämättä käy niin nopeasti. 

Rekrytoijan vinkki:  Selvitä miten devitiimi tekee töitä ja millaisia muutoksia tiimin toimintapoihin on mahdollisesti tulossa?

3. Palkkakehitys junnaa

Useimmat tuotetalot eivät vielä tarjoa konsulttitalojen monipuolisia etuja tai bonusmalleja. Toisaalta osaajapulan kärjistyessä ja omien taitojen kehittyessä sinulla on hyvä tilaisuus aloittaa palkkakeskustelut esimiehesi kanssa.

Rekrytoijan vinkki: Kysy palkkakehityksestä sekä mahdollisista bonusmalleista jo heti haastattelussa.  Näin ymmärrät paremmin mitä tulevaisuus tuo mukanaan.

4. Liiketoiminta ei ymmärrä miten kehitystyö toimii ja mikä on realistista

Tuotetaloissa ”asiakkaana” toimii yrityksen eri liiketoiminnot, joilla on odotuksia kehitystyön tuloksille.  Pahimmissa kauhukuvissa liiketoiminnan vetäjä sekottaa toimintamalleja ja tuo backlogin ohi omia ideoitaan kehitykseen. Devaajan näkökulmasta on äärimmäisen tärkeää tutustua liiketoiminnan visioon ja varmistaa, että se on realistinen ennen yritykseen hakeutumista.

Rekrytoijan vinkki: Pyri selvittämään millaisia odotuksia tuotekehitykselle on asetettu ja millaisia toimintatapoja liiketoiminnan ja kehitystiimin välillä on.

 

Kirjoittaja

Johanna Lintunen

Rebel Acquisition & Talent Growth Professional I Certified Business Coach

Johanna työskentelee Barona IT:llä it-rekrytointien parissa. Hän on kontaktoinut uransa aikana tuhansia devaajia ja käynyt keskustelua heidän urakehityksestään ja -toiveistaan.